Czy CSR rozwiąże problemy planety? Czy programy CSR mogą być ciekawym punktem w programu na wyjeździe motywacyjnym czy integracyjnym?

Współczesny świat nie jest w dobrej kondycji, ani ludzie ani planeta Ziemia.

Z czym się właściwie mierzymy? To nierówności społeczne, zachwiany dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, dramatyczne zanieczyszczenie środowiska w wielu rejonach świata, ekstensywna gospodarka niszcząca zasoby naturalne i przyrodę. Czy możemy temu zaradzić? Zatrzymać to? W pojedynkę dość trudno, ale jeśli uruchomimy organizacje, firmy, grupy ludzi to możemy zdziałać wiele. Odpowiedzią na to mogą być choćby częściowo działania CSR.

Współczesne społeczeństwo oczekuje od firm znacznie więcej niż jedynie realizacji zadań ekonomicznych. Przedsiębiorstwo musi uwzględniać w swoim działaniu klienta wewnętrznego –pracownika, jego potrzeby i oczekiwania. Niemały wpływ na funkcjonowanie firmy ma też otoczenie zewnętrzne stawiające organizacjom coraz to nowe wyzwania. Zysk, jako główny motor działań firmy przestał być jedynym czynnikiem decydującym o miejscu i roli organizacji na rynku i w społeczeństwie. Dla wielu społeczeństw ważne stało się etyczne działanie oraz uwzględnianie w strategii przedsiębiorstwa zagadnień społecznych niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością. W odpowiedzi na te zmiany powstały ustawy, kodeksy, strategie zawierające podstawowe wartości społeczne. Obecnie w krajach rozwiniętych określane są nawet publiczne obowiązki przedsiębiorstw wobec praw człowieka oraz wymogów czasu i bezpieczeństwa pracy, takie jak Deklaracja Praw Człowieka, traktaty Międzynarodowej Organizacji Pracy, Konwencja Praw Dziecka oraz wiele innych definiujących fundamentalne zasady etyczne współczesności.  

CSR – moda, potrzeba czy konieczność?

W dobie pandemii, coraz więcej firm zwraca uwagę, aby ich działania były odpowiedzialne społecznie. Co więcej CSR (corporate social responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu staje się elementem strategii firmy.

Czy wcześniej pojęcia te nie były znane czy popularne? Jak najbardziej, jednak przez te kilkanaście miesięcy, kiedy świat się zatrzymał , naturalnie przestał pędzić, okazało się że działania te mogą być nie tylko modnymi marketingowo hasłami na wielkich konferencjach, na papierze i dla „odhaczenia”, albo żeby coś zaraportować do centrali. Obecnie coraz więcej firm traktuje już CSR jako win win. Firma buduje swoją reputację i rozpoznawalność, pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, które respektuje zasady etyki, dba o środowisko naturalne, o pracowników. Z taką firmą i dla takiej firmy ludzie chcą pracować.

Potrzeba różnych działań z obszaru CSR zafunkcjonowała już na dobre w świadomości pracodawców, ale też wśród samych pracowników. Wiele z tych inicjatyw i działań ma charakter oddolny wymyślane są przez zespoły pracowników i wspierane są przez pracodawcę. Inne zaś są elementem długofalowej polityki socjalnej firmy, współpracy z lokalnymi władzami,  budują solidne i stabilne relacje, wpływają na jakość życia miejscowej społeczności. Firmy jako jednostki posiadające odpowiednie zasoby mają największy potencjał do tego, aby wdrażać działania zmierzające do polepszenia warunków funkcjonowania pracowników w firmie, ich rodzin i otoczenia.

Czy programy CSR mogą być ciekawym punktem w programu na wyjeździe motywacyjnym czy integracyjnym? Jak my-Agencje możemy stymulować zainteresowanie klientów takimi działaniami? Jak zachęcać pracowników do szerzenia dobrych praktyk?

Zauważamy zainteresowanie firm, aby organizować spotkania czy warsztaty, które w temacie mają CSR . Obecnie jest to możliwe również online i jest to świetna forma do wprowadzenia w temat, do zainspirowania i „otwarcia oczu” na niektóre tematy. Podczas warsztatu online” zero waste” w którym uczestniczyłam kilka tygodni temu pokazano nam drastyczne zdjęcia zanieczyszczonego oceanu.  W morzach i oceanach jest tak dużo śmieci, że utworzyły się gigantyczne plamy śmieci. Na całym świecie jest ich pięć, a największa z nich – Wielka Pacyficzna Plama Śmieci (Great Pacific Garbage Patch) – zawiera szacunkowo 1,8 biliona kawałków śmieci i zajmuje obszar dwukrotnie większy od Teksasu ! (źródło www.conservation.org)Te informacje naprawdę wbiły słuchaczy w fotele, i choć sami tu i teraz niewiele możemy z tym zrobić, to już sama świadomość tego faktu pozwoli zastanowić się nad tym jak nie przyczyniać się do zwiększania tej masy plastiku i śmieci lądujących w wodach. Przy nadarzającej się okazji być może przypomni się ten widok pływającej plamy śmieci i spowoduje, że decyzje prywatne czy biznesowe podjęte zostaną w zgodzie z potrzebami środowiska naturalnego.

W programach incentive już na etapie projektowania i ofertowania Agencje mogą zwrócić uwagę decydentów po stronie Klienta na ten aspekt programu wyjazdowego i zaproponować program uwzględniający CSR. Agencja może zwrócić uwagę swoich partnerów biznesowych: hoteli i przewoźników i jako warunek korzystania z ich usług podać ekologiczne podejście do serwowanych usług i np. zakaz plastiku. Nie jest trudno ograniczyć zużycie plastikowych butelek na wodę, kubków do napojów podczas rejsu na zachód słońca czy foliowych toreb w które pakowane są lunch boxy. Ta zamienna, ekologiczna usługa może być kilka czy kilkanaście procent droższa. Tak więc już na etapie oceny oferty Klient będzie musiał podjąć świadomą decyzję czy woli do takiego punktu programu dołożyć kilka dolarów od osoby więcej i wybrać ofertę Agencji, która rozważnie planuje i stymuluje Klienta do odpowiedzialnego podróżowania czy wybierze ofertę tańszą.

Ujęcie punktów CSR w programie wyjazdu incentive wymaga większego nakładu pracy Agencji, znajomości lokalnych rynków, większych starań oraz w szczególności przekonanie samych uczestników do zaangażowania się w odpowiedzialne podróżowanie. Służyć do tego może komunikacja przed wyjazdowa, zachęta do zgłębienia tematu, wrzucenie kilku propozycji do aplikacji mobilnej przed wyjazdem. Z doświadczenia wiemy że uczestnicy świetnie się organizują, wymyślają akcje, sami nawet dokładają swoje fundusze, chętnie dzielą się z tymi, którzy potrzebują, albo sami świadomie z czegoś zrezygnują,wiedząc ze ich działanie ma sens.

Prosty przykład – kiedy uczestnicy z łatwością zaakceptowali brak lodówki pełnej plastikowych zimnych butelek wody w busie na rzecz wielorazowego bidonu. Sami napełniali go przed wyjściem z hotelu czy kolejnej restauracji. Na koniec wyjazdu Agencja policzyła ile butelek plastikowych zaoszczędziła grupa, a grafik zwizualizował je w odpowiedni sposób przygotowując z tą grafiką kartkę z podróży. Jestem pewna, że obrazek ten i doświadczenie wyjazdowe przemówiły do uczestników o wiele intensywniej niż motywacyjny speech o ochronie planety ważnego, światowego polityka.

Istotne jest także umożliwianie pracownikom działania w obszarze zaangażowania społecznego, ludzie mają ogromną potrzebę realizowania się w tym zakresie, pomocy innym, poczucia że robią coś dobrego, ważnego . Czy to na wyjeździe incentive za granicę czy w Polsce umieszczenie działań CSR w programie np. interakcja z lokalną społecznością, pomoc fizyczna, czy dofinansowanie zawsze się sprawdzi i przyniesie niesamowite efekty. Każdy wyjazd organizowany przez naszą Agencję, który takie działania zawierał w sobie był oceniony bardzo wysoko . Uczestnicy wspominają , że samo planowanie , przygotowywanie działań i potem realizacja na wyjeździe była najważniejszym punktem wyjazdu, a emocje z tym związane będą towarzyszyły im przez długie lata.

Takich pomysłów na pro ekologiczne i pro społeczne programowanie wyjazdów incentive i spotkań integracyjnych jest dużo, ciągle są aktualizowane, dopasowywane do potrzeb różnych grup docelowych, możliwości i stopnia zainteresowania firm. Stanowią one często dla Agencji tzw. USP – Unique Selling Proposition, dlatego nie dzielimy się nimi wszystkimi otwarcie.Warto je jednak pokazywać klientom, uzasadniać, dawać wybór i zachęcać różnymi metodami do tego aby znalazły się w programach spotkań i wyjazdów

Nie zawsze da się zmierzyć efekty takich działań, nie gwarantują one firmie ekonomicznego sukcesu, ale są one i będą jednak dowodem wzrastającego zaangażowania menedżerów w problemy zarówno globalnego społeczeństwa, lokalnej wspólnoty i pracowników i troski o naszą planetę.

My Agencje możemy mieć w tym duży udział, jeśli tylko umiejętnie przedstawimy nasz pomysł Klientom i jako nadrzędny cel postawimy sobie poprawę kondycji naszej planety i zamieszkujących ją homo sapiens.

Złóż zapytanie dot. współpracy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.