Przemysł turystyczny to złożona sieć milionów dostawców i konsumentów, którzy wymieniają się doświadczeniami, sprzedają swoje usługi. Tradycyjny model tych relacji buduje się wokół zwiększenia liczby odwiedzających, aby zapewnić zwrot z inwestycji i mnożyć przychody. Niestety te konwencjonalne modele turystyki często ignorują rzeczywistą kondycję odwiedzanych miejsc i związanej z nimi branży turystycznej. Covid-19 pokazał światu jak bardzo branża turystyczna, hotelarska i gastronomiczna  jest narażona na różne czynniki zewnętrzne, a jednocześnie jak nieprzemyślane decyzje i dążenie do zysku wpływają destrukcyjnie na ludzi i środowisko.

Wiele organizacji światowych i stowarzyszeń  podejmuje różne inicjatywy, aby uzyskać zrozumienie  decydentów i turystów dla  wpływu  jaki turystyka ma na miejsca docelowe i  ludzi tam zamieszkujących, zarówno w perspektywie krótkoterminowej  jak i długoterminowej.

Decyzje podejmowane w zakresie rozwoju miejsc docelowych i  produktów dla turystów muszą być szerzej przemyślane, aby zmniejszyć negatywne oddziaływanie turystyki.

W szerokiej dyskusji o zrównoważonym rozwoju turystyki coraz częściej przewija się termin i koncepcja turystyki regeneracyjnej.  Wiąże się to z pewnymi wyzwaniami, ale  wydaje się ,że ta koncepcja  jest niezbędna , aby kompleksowo mówić o  „sustainable tourism „

Podróżowanie regeneracyjne to koncepcja, która  proponuje jeszcze bardziej holistyczne podejście do  rozwoju turystyki,  to kolejny krok w naszej podróży w kierunku zrównoważonego podróżowania. Zrównoważony rozwój polega na upewnieniu się, że zasoby, z których korzystamy dzisiaj, będą dostępne dla następnych pokoleń; regeneracja polega na upewnieniu się, że to, co robimy teraz, wraca do systemu, z którego korzystamy. Chodzi o bycie proaktywnym i działać celowo.

Słownik Cambridge definiuje regenerację jako „czynność polegającą na tym, że coś rośnie lub jest ponownie uprawiane”. Zatem podróże regeneracyjne to podróże, które umożliwiają wzrost lub ponowny wzrost danego obszaru lub środowiska.

Zamiast pozostawiać po sobie jedynie lżejszy ślad, wykorzystujemy ten ślad do użyźniania danego obszaru, aby mógł się on zregenerować i w przyszłości rosnąć jeszcze silniejszy.

Przykłady: 

Nowa Zelandia jest jednym z doskonałych przykładów na to, jak może działać podróżowanie regeneracyjne. Tourism New Zealand, oficjalna organizacja turystyczna tego kraju, zaprasza wszystkich odwiedzających do złożenia obietnicy Tiaki. Jest to obietnica dbania o Nową Zelandię – dbania o ludzi, kulturę, ziemię, morze i przyrodę. W przyrzeczeniu czytamy: „Podczas podróży po Nowej Zelandii będę dbał o ziemię, morze i przyrodę, stąpając lekko i nie pozostawiając śladów; będę podróżował bezpiecznie, okazując wszystkim troskę i uwagę; będę szanował kulturę, podróżując z otwartym sercem i umysłem”.

 Myślę, że tak właśnie powinniśmy podróżować zawsze, gdziekolwiek jesteśmy, i bardzo podoba mi się, że Nowa Zelandia podejmuje świadomą decyzję, aby umożliwić podróżnikom takie postępowanie.

Podoba mi się również to, że jest to obietnica, jaką podróżnicy składają miejscu docelowemu – ziemi, morzu i ludziom. Jako podróżnicy mamy ogromny wpływ na otaczający nas świat, w tym na miejsca, które wybieramy do zwiedzania. Nasz wpływ na to środowisko ma znaczenie i powinniśmy traktować ziemię i jej mieszkańców z taką samą miłością, troską i szacunkiem, jakie okazujemy naszym własnym krajom i rodzinie.

Filipiny mają kolejny świetny przykład na to, jak mogą działać podróże regeneracyjne. Oferują one odwiedzającym Boracay szansę na zachowanie wyspy poprzez „przysięgę na lepsze Boracay”. Rząd zamknął wyspę na sześć miesięcy, aby skupić się na jej regeneracji. W tym czasie wyspa została zrekultywowana i przekształcona w czystsze i bardziej zrównoważone miejsce dla mieszkańców i turystów. Składając przysięgę, podróżnicy zobowiązują się do pomocy w utrzymaniu wyspy, aby była ona wspaniałym miejscem do życia i odwiedzania.

Rwanda Singita Kwitonda Lodge, położona na 178 akrach żyznej ziemi na skraju Parku Narodowego Wulkanów, została stworzony we współpracy z Rwanda Development Board i lokalnymi społecznościami. Projekt przyjmuje długofalowe ,holistyczne podejście do ochrony przyrody na obrzeżach parku. Długoterminowa, 100 letnia wizja projektu polega na budowaniu zrównoważonych źródeł przychodów, które sfinansują zachowanie w dobrej kondycji  afrykańskiej, dzikiej przyrody dla przyszłych pokoleń. Do tego projektu zachęca się też turystów odwiedzających Rwandę poprzez przekazywanie informacji, odczyty i zapraszanie do aktywnego udziału w projekcie. Inicjatywy te mają za zadanie nie tylko ochronę, ale  zgodnie z ideą turystyki regeneracyjnej  – odnowę zasobów naturalnych Rwandy.

Kostaryka Hotel Arenas del Mar

Kostaryka jest wzorem tego, jak eko-turystyka może przekształcić kraj. Hotel Arenas del Mar znajduje się w ważnym „korytarzu” dla dzikiej przyrody, pomiędzy lasem deszczowym, a Oceanem Spokojnym. Ochrona przyrody jest integralną częścią zrównoważonej filozofii  działania tego hotelu. Załoga hotelu podjęła w ciągu ostatnich dwóch dekad wysiłek ponownego zalesiania przyległych terenów. To doskonały  przykład regeneracyjnego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Nie tylko czyni się tu starania, aby pozostawić mniejszy ślad węglowy, mniej zniszczyć,  ale ważne jest tu odtworzenie przyrody. Posadzono tam już ponad 7000 rodzimych gatunków drzew i tysiące roślin endemicznych. Do tych  inicjatyw zapraszani są też goście hotelu. Mogą zdecydować się na przekazanie darowizny na rzecz lokalnych szkół lub zasadzenie drzewa.

W wyścigu do redukcji emisji dwutlenku węgla, turystyka regeneracyjna jest dość nowym trendem i  i pewnym wyzwaniem. Podróżnicy, którym turystyka regeneracyjna  leży na sercu, często maja problem ze znalezieniem odpowiednich celów swoich podróży.

Na szczęście coraz więcej miejsc, regionów, destynacji, przedsiębiorstw rozumie, że definicję zrównoważonej turystyki trzeba wzbogacić o  pojęcie „turystyka regeneracyjna”

Źródła:  World Travel & Tourism Council,  Responsible Travel Blog

 Hussain, Asif (2021)  „A Future of Tourism Industry: Conscious Travel, Destination Recovery  and Regenerative Tourism,” Journal of Sustainability and Resilience:

https://www.countryandtownhouse.com/travel/regenerative-tourism-destinations

28.11.2022

Złóż zapytanie dot. współpracy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.